HƯỚNG DẪN RESET EPSON BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SSC

Chương trình xóa bộ nhớ Máy In Epson SSC dùng cho các dòng máy sau:
Bạn down phần mềm SCC về làm theo hướng dẫn trên
http://www.ssclg.com/download/sscservr.exeC67,C87,C63,C65,C83,C82,R210,R230,R350,R250,R310,RX630,..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét